สำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์เข้าร่วมประชุมกับบริษัทหัวเว่ยประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา

วันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์ นำโดย Dr.Luo Yong ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์ และบริษัท G-gratitude นำโดย นางสาวธัญดา นันทพันธุ์ เจ้าของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับบริษัทหัวเว่ยประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา อาทิ กระดานอัจฉริยะ ที่สามารถอำนวยความสะดวกทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การประชุม หรือการทำงานที่ต้องใช้ความร่วมมือเป็นกลุ่ม ต่างๆทั้งนี้ยังได้มีแผนการร่วมกันพัฒนาห้องเรียนเทคโนโลยีในอนาคตอีกด้วย

Protaye G-gratitude
sathid.sws@gmail.com
No Comments

Post A Comment