กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะทางสังคม สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก นำโดย ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ Dr.Luo Yong ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะทางสังคม สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม ณ บ้านสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ร่วมกับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ โดย ดร.ทศพร พีสะระ และกิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ ทั้งนี้ นักศึกษามีความประทับใจ และความ Enjoy เป็นอย่างยิ่ง

Protaye G-gratitude
sathid.sws@gmail.com
No Comments

Post A Comment