สิทธพิเศษ

      สามารถเรียน ภาษาจีนพื้นฐานที่ศูนย์ภาษา หรือ เรียน Online ได้เรียนกับเจ้าของภาษา พร้อมกับเพื่อนๆ คนจีน มีโอกาสสอบ HSK และไปเรียนที่ประเทศจีน สามารถเลือกเรียน International พร้อมกับมีโอกาสได้ร่วมธุรกิจ จีน-เซียน

 

 

ฟรี! เรียนภาษาจีนพื้นฐาน 

สามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะทางความรู้ทาง ธุรกิจจีน – อาเซียน