ชื่อ นามสกุล                  สู่ดิน ชาวหินฟ้า

วัน เดือน ปี เกิด                    3 มกราคม พ.ศ. 2501

วุฒิทางการศึกษา                การศึกษาบัณฑิต (กศ. บ.) ประวัติศาสตร์ และ เทคโนโลยีทางการศึกษา
                                              นิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิต (นศ.ม.) การบริหารการสื่อสาร

ประสบการณ์                        (1) นักวิชาการอิสระ สัมพัทธภาพ วิทยาศาสตร์–พุทธศาสน์.

                                              (2) งานวรรณกรรม บทภาพยนตร์ เรื่องสั้น ,นวนิยาย,บทความ

                                              (3) อาจารย์พิเศษ ด้านนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก.

ที่อยู่ บ้านเลขที่                      492 ถนนเทศบาล 1 ซอย 215/1 หมู่ 1 ตำบลมิตรภาพ
                                               อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี   รหัสไปรษณีย์ 18180

โทรศัพท์                                097 024 1772
อีเมล์                                      sudin.expert@yahoo.com
เว็บไซต์                                   http://www.igoodmedia.net
ออนไลน์                                  facebook: sudin.chaohinfa
                                                Line ID: 0882919232

งานเขียนวิชาการ               

(1) สรรพสิ่งสัมบูรณ์ ด้วยสัตตะธัมมะธาตุ: (The 7–Element: Absolute of Everything) สัมพัทธภาพ ของ ความจริงสมมุติ กับ ความจริงปรมัตถ์.
ทฤษฎีเดียว อธิบายทุกสรรพสิ่ง.

แหล่งเผยแพร่/ดาวน์โหลด http://www.igoodmedia.net/author/index.html?#the-7-element

(2) การผลิตภาพยนตร์และวิดีทัศน์ การเขียนบทภาพยนตร์ และการแสดง., เอกสารประกอบการสอน.

แหล่งเผยแพร่/ดาวน์โหลด http://www.igoodmedia.net/author/02_book/textbook_film-production/chapter_01new.pdf

งานเขียน วรรณกรรมอื่น

(1) ฝ่าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์ (Hopeful with Hearted) นวนิยาย แฟนตาซี ผจญภัย วิทยาศาสตร์ แอคชั่น จากตัวละครในวรรณคดีไทย และ นิทานพื้นบ้านหลายเรื่อง รวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน จากบทประพันธ์ของ ดิน หิน ฟ้า.

แหล่งเผยแพร่/ดาวน์โหลด http://www.igoodmedia.net/index.html?#hwh

(2) บทภาพยนตร์ (screenplay) เรื่อง พลังรัก พลังชีวิต (alive) และเรื่องอื่นๆ

แหล่งเผยแพร่/ดาวน์โหลด http://www.igoodmedia.net/film-school/01_script/screenplay/02_alive_Screenplay.pdf

http://www.igoodmedia.net/film-school/index.html?#screenplay-index       

(3) วรรณกรรมอื่นๆ (บทความ เรื่องสั้น ร้อยกรอง )
http://www.igoodmedia.net/author/index.html