บริษัท Huawei ประเทศไทย ร่วมกับ ไทยรัฐทีวี เข้าสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก

         วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บริษัท Huawei ประเทศไทย ร่วมกับ ไทยรัฐทีวี เข้าสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เกี่ยวกับการนำนวัตกรรม Huawei IdeaHub Board จออัจฉริยะ และเทคโนโลยี 5G เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกริก

Nuntanut Rattanapranon
nuntanut.rat@staff.krirk.ac.th
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.