บันทึกข้อตกลงความมือทางการศึกษา ในอนาคตระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและโรงเรียนเจี้ยนหัว

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารโรงเรียนเจี้ยนหัว จังหวัดนครปฐมเข้าเยี่ยมเยื่อนมหาวิทยาลัยเกริก ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก นำโดย ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี, Mr.Chen Hanzhan ประธานชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือ Dr.Luo Yong ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและสำนักงานบริหารสำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์, Mr.Wang Kun รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติและคณะอาจารย์เป็นอย่างดี ทั้งนี้ทั้งสองฝั่งได้ร่วมกันบันทึกข้อตกลงความมือทางการศึกษา ในอนาคตมหาวิทยาลัยเกริกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและมหาลัยจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

Protaye G-gratitude
sathid.sws@gmail.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.