คณะผู้บริหารสำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกริกเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวะกรรม แหลมฉบัง (En-tech)

เมื่อวันที่ คณะผู้บริหารสำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกริก นำโดย อาจารย์ Li Kunkun ผู้ช่วยประธานคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเกริก, อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, ดร.ทศพร พีสะระ หัวหน้าวิชาการสำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์ และ นางสาวสุขใจ ตันวีนุกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรออนไลน์ เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ วิทยาลัยที่ได้ทำความร่วมมือทางการศึกษา อาทิ โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวะกรรม แหลมฉบัง (En-tech) เป็นอย่างดี ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและวิทยาลัยที่ร่วมมือทางการศึกษา จะแน่นแฟ้นต่อไปมากยิ่งขึ้นในอนาคต

Protaye G-gratitude
sathid.sws@gmail.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.