มหาวิทยาลัยเกริกให้เกียรติมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บจก.ดรีมทีม เน็ตเวิร์ค และมูลนิธิเบาะแส

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริกให้เกียรติมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก บจก.ดรีมทีม เน็ตเวิร์ค และมูลนิธิเบาะแส จากนั้นท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน ปริญญาโทนวัตกรรมการสื่อสาร และปริญญาเอกนวัตกรรมการสื่อสาร และบรรยายพิเศษหัวข้อ “ภาวะผู้นำยุค Digitalization” นอกจากนั้น แขกผู้มีเกียรติและนักศึกษายังได้ฟังการสัมมนาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง หัวข้อ “นวัตกรรมข่าวสืบสวนเพื่อคุณภาพชีวิตพลเมืองไทยยุคภยันตรายรอบด้าน” ช่วงท้ายของงานมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน หลักสูตรนิเทศศาสตร์ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้ภารกิจในวันนี้สำเร็จลุล่วงและบรรลุเป้าหมายทุกประการ

 

อ้างอิง::  https://www.facebook.com/krirk.uni/posts/3523544781045181